Seminar trenera - mini basket

Košarkaški savezi

by HR košarka 32 Pregleda comments

uhkt

U Zagrebu Udruga hrvatskih košarkaških trenera organizira besplatan Seminar za sve košarkaške trenere - članove na temu mini basketa u subotu/nedjelju 10.-11.11.2018.

Seminar će se održati u Osnovnoj školi u Zapruđu (Zagreb) Meštrovićev trg 15, a predavač je prof. Maurizio Mondoni (Italija).

U subotu 10.11.2018. seminar će se održati od 10,00-13,00 sati, a tema je& Educirati (podučiti) i razviti motoričke sposobnosti kako bi& poboljšali osnove košarke (7 - 9 godina).

U nedjelju 11.11.2018. seminar će se održati od 10,00-13,00 sati, a tema je& Inteligentne vježbe za učenje (podučavanje) individualnih i& momčadskih osnova (10 &- 12 godina).

Sve ostale detalje možete dobiti od predsjednika ili tajnika& Udruge hrvatskih košarkaških trenera.

Komentari